Island of Escape @ Sinopale 4

For Sinopale 4, during my 2 week stay in Sinop, I produced a project titled The Island of Escape in which I worked on a semi-fictional and semi-documentary idea/dream of escape at the northest point of Turkey, Inceburun, towards the little rock island split from the land. The pointy land towards the north, almost like an arrow, and the boat-sized island appearing and disappearing under the waves created a poetic reality of 'the far', making a paradox visible: being vulnerable at the edge, as well as feeling free.  (The best condition for dreaming is perhaps when we don't find the way out. ) 
The flag I designed refers to a pirate flag with a north sign of it and is inspired by the old Ottoman boat flags (pic). Considering the importance of Sinop throughout the history, the flag and many other elements of the work (like the image of island in relation to the government's project of turning Sinop into an island; the specific location in relation to the nuclear powerplant project), in this context, say something about today. Today when Sinop and almost every place in Turkey are in danger of losing their identities due to the loss of natural and historical values... 
Many thanks to all supporters.
Please visit: www.sinopale.org 


Sinopale 4 için, Sinop'ta kaldığım 2 haftalık sürede, Kaçış Adası isimli bir proje gerçekleştirdim. Türkiye'nin en kuzey noktası İnceburun'da, karadan ayrılmış küçük bir kayalık adaya doğru yönlenen yarı-kurgusal ve yarı-belgesel bir kaçış fikri/hayali üzerine çalıştım. Kuzeye doğru ok gibi uzanan sivri kara parçası ve dalgaların altında kaybolup tekrar beliren tekne boyutundaki ada 'uzaklara' dair şiirsel bir gerçeklik yarattı; ve uçta olmanın getirdiği kırılganlık ve savunmasızlığa karşın aynı anda hissedilen özgürlük duygusu paradoksunu ortaya çıkardı. (Hayal kurabilmek için en iyi şart belki de çıkışı bulamadığımız zamanlardır.)
Osmanlı kalyon sancaklarından aldığım ilhamla tasarladığım bayrak üzerinde kuzey işareti olan bir korsan bayrağını anımsatıyor. Tarih boyunca Sinop'un önemini göz önüne aldığımızda, sancağın ve işteki bir çok farklı elemanın (hükümetin Sinop'u adaya çevirme projesine istinaden ada imgesi; nükleer reaktör projesiyle ilişkili olarak kullanılan spesifik mekan gibi) burada kullanılan bağlamıyla günümüze ait bir söylemi var. Bu da Sinop -ve Türkiye'nin neredeyse her yerinin- doğal ve tarihi değerlerini ve kimliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olması.Destek olan herkese teşekkürler.
Lütfen bkz: www.sinopale.org



 


I prepared an encyclopedic information brochure about the island.
Ada hakkında ansiklopedik bilgi broşürü hazırladım.


The drawings are a series of maps of the area. Each of them are almost identical except that the location and the shape of the island varies.

Desen serisinde ise bölgenin haritası yer alıyor. Her harita, adanın konumu ve formunun farklılıklar taşıması dışında birbirinin aynısı.

Comments

Popular Posts